VLC gik kort før Tour de France 2009 i version 1.0.0, dvs. produktet er ved at være moden til at skulle benyttes i større stil.
Step et af at kunne bruge VLC i stor stil er at få det udbredet hvilket i virksomheder kræver unattended deployments.

VLC installationen er lavet med NSIS også kaldt Nullsoft Scriptable Install System, hvilket ikke er så kendt såsom f.eks MSI filer....
Men derfor er det stadig muligt at Installer og afinstaller VLC unattended, dokumentationer her omkring kan ses her:

Specielt sektions 3.2.3 Examples er god:

3.2.3 Examples

installer.exe /NCRC
installer.exe /S
installer.exe /D=C:\Program Files\NSIS
installer.exe /NCRC /S /D=C:\Program Files\NSIS
uninstaller.exe /S _?=C:\Program Files\NSISDette giver en VLC unattended installations streng som denne.

vlc-1.0.0-win32.exe /L=1033,1030 /S /NCRC /D=%programfiles%\VideoLAN\VLC
/L1033,1030  danner en Dansk engelsk installation
/S silent install
/NCRC skipper CRC checking af installations filerne under installationen
/D angiver en alternativ installations dir.

Et andet lille tweek når man laver VLC installation er vlcrc filen som bliver placeret under %APPDATA%\VLC
denne file indeholder VLC defaulte configuration, dvs. der er her man kan fjer POPUP ved første start af VLC.
find disse linjer og fjern # samt sæt disse værdier til 0

qt-privacy-ask=0

qt-updates-notif=0


Uninstaller er også simpelt:
i en bat file kan man skrive 

if exist "%Programfiles%\VideoLAN\VLC\uninstall.exe" "%Programfiles%\VideoLAN\VLC\uninstall.exe" /S /NCRC
%Programfiles%\VideoLAN\VLC mappen kan først slettes efter en genstart.

Info, når man installer VLC vil den bleve den prefered Media player for en lang række filer, dette kan man komme uden om ved at "hacke lidt i installations filen" eller ved at lave en lille registry export at file assiuationer før installationen og importere denne efterfølgende.