Exchange 2013 CU22 opgrading som bestemt ikke er gået efter bogen...

Egent var det lidt min egenskyld.

1) jeg havde ikke fået holdt serveren opdateret, og lavede derfor en Jump fra en .net 452 understøttende CU til CU22 der understøtter .net 472

2) Hvade overset at C++ 2013 var prereq ( både 32bit og 64 bit )

 Ingen af ovenstående ville havde været virkelighed, såfremt at det ikke var en Lille test server, med meget meget lidt data.

Første installations forsøg blev naturligvis stopped af manglende C++ 2013, hvilket jeg løse ved at blot installer C++ 2013 64 bit, og efter en genstart kom installationen igang, schema prep gennemførtes fint, men under "Copy Exchange Files" fik jeg en MSI 1603 - ikke godt.CU22 Install Error

Efter lidt googling fandt jeg en enkelt anden person som havde haft denne fejl, denne henviste til en eventuelt korrupt installations download, som blev løst ved en redownload.

Dette forsøgte jeg mig også med, kom forsat frem til ovenstående fejl, som I øverigt var total vrøvl, for den file som angives at skulle være fejl at læse fra, var fint til rådighed......

https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/55a3e902-a58f-411a-b02f-e8eb730c2ad3/exchange-2013-cu-21-22-install-issue-exchange2013cu22setupperfapaagentperfcountersh-verify?forum=exchangesvrdeploy

 Et request ud på Microsoft Exchange 2013 forum, gav et hint om rootcause kunne være mangle på c++ 2013, jeg havde jo undladt at installere 32bit, så det blev straks forsøgt, men dette løste ikke mit problem. 

Gode råd dyre, En server død i en opdatering er sjældent nem at recover, selv om jeg havde exporetet Pst filer, til nødstilfælde ( det er en test exchange server) og lavet alm exchange server backup af databaserne for at få fjernet logfilerne.

Et forsøg var at lave en Procmon trace på installationen, for at se hvad den virkelige fejl var.

Og meget tydeligt Msiexec forventede at der var en file som nedenstående som jo er den som Msiexec meldte fejl på.

 Indskyldelse, hvis jeg nu manuel kopierede filen ind i mappen hvad så ??? det blev til handling og installationen forsatte videre, til næste file som kunne løses på sammevis og på denne måde blev hele "Copy exchange files" gennemført med ca 3 - 5 manuelle kopieringer.

Herefter forsat language installationen, og denne fejlede lidt på samme måde, nogle andre filer som skulle kopier til andre placeringe, under sprog mapperne, altid nogle filer til setup\perf\languageID og noglefiler til bin\languageID\Serverroles\common\......

Installation, kørt stille og rolig videre på denne måde.

Tilsidste kom "service delen" hvor den fejlede, da alle services stod som "disabled" og installerend ikke kunne finde udad at ændre disse til automatic, dette håndtede jeg dog manuelt ved at følge installations routinen og manuelt sætte alle services til automatic, hvergang at installeren havde sat dem til "disabled"

Tilsidst sprang exchange igang, og efter en genstart virkede exchange 2013 incl Cu22 igen.

Opgaven er nu at hurtigst muligt få bygget en ny test exchange server og flyttet dertil, jeg stoler bestemt ikke på holdbarheden af den gamle...

 ----------- Opdatering -----------------

En exchange admin jeg kender via mit tidligere arbejde oplevede det samme som ovenstående en af de seneste dage, dog lykkes det ham at omgå bøvlet ved at installere via et netværks share, om det så er severen selv man mapper, eller en anden node i et DAG betød ikke noget i følge ham

 

Et hurtig prowershell som optæller antal bruger med primært SMTP domain navn.

Get-AcceptedDomain | ForEach-Object { write-host $_.DomainName ;  $dom = $_.DomainName.tostring(); $m = "*" + $dom  ; $c =  get-mailbox -resultsize unlimited | where {$_.primarysmtpaddress -like $m } | Measure-Object ; Write-Host "count : " $c.count ;  $_.DomainName + "," + $c.count }

Et par exhange 2013 powershell commandoer, til at håndtere SMTP køen.

Se hvad som ligger i køen.

Get-message

Fjern en email udfra afsender addressen.

Get-Message  -Filter {FromAddress -eq "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.spam"}  | Remove-Message -WithNDR $false


Move mailbox af arbitration og Discoverymailbox...

Get-Mailbox -Filter { RecipientTypeDetails -eq "DiscoveryMailbox" }| New-MoveRequest –TargetDatabase “db04”


Get-Mailbox –Database “Mailbox Database 1” –arbitration | New-MoveRequest –TargetDatabase “db04”

Se antallet af tilbage værende mailboxes på en server

get-mailbox -server MailboxDAGServer | ft name, servername, Database


Hurtig måde at se database / log layout for en server.

Get-MailboxDatabase -Server MailboxDAGServer | fl Name, LogFolderPath, EdbFilePath


Ændring af iis log path, da mobile devices laver en del trafik vokser disse logs pænt og bør flyttes væk fra system drevet.

Import-Module WebAdministration

Set-ItemProperty 'IIS:\Sites\Exchange Back End' -name logfile.directory "L:\IIS\LogFiles\ExchangeBackEnd" -verbose

Set-ItemProperty 'IIS:\Sites\Default Web Site' -name logfile.directory "L:\IIS\LogFiles\DefaultWebSite" -verbose


Lidt om min lille test med exchange 2013.

Har man et lap med exchange 2010 kørrende har man skulle vente lidt for at komme igang med exchange 2013, da det krævede Exchange 2010 SP3  samt CU1 til Exchange 2013, som kom her for et par uger siden.

Det første som rammer en, er natrligvis en lang række schema udvidelser, først ska exchange 2010 SP3 og derefter de yderligere som er del af Exchange 2013 CU1, så her er alt som det plejere, så at sige,  intet undre at en MS Exchange admin nemt kommer til at lave flere schema udvidelser, en de AD administrator, som normalt varetager DC'erne i større virksomhedder.

Herefter er de gamle GUI administrations interfaces, gone by by, exchange 2013 administeres via et web interface, hvilket faktisk virker helt anstændig.

EAC Echange Admin Center, køre via ecp websited. URL: https://servernavn/ecp/?ExchClientVer=15

Andre ændringer som springer i øjene er OWA, udover at den har fået "windows 8 look" er der kommet forskellige versioner af owa, dvs. 1 version til alm. fede browser og en mindre version til mobile enheder og tablets.

I øverigt, alm. reverse proxy via f.eks. Apache virker forsat, på samme vis som i 2010 og 2007, det er ikke en hændring for virksomheder med blot 1 wan ip.