Et par exhange 2013 powershell commandoer, til at håndtere SMTP køen.

Se hvad som ligger i køen.

Get-message

Fjern en email udfra afsender addressen.

Get-Message  -Filter {FromAddress -eq "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.spam"}  | Remove-Message -WithNDR $false


Move mailbox af arbitration og Discoverymailbox...

Get-Mailbox -Filter { RecipientTypeDetails -eq "DiscoveryMailbox" }| New-MoveRequest –TargetDatabase “db04”


Get-Mailbox –Database “Mailbox Database 1” –arbitration | New-MoveRequest –TargetDatabase “db04”

Se antallet af tilbage værende mailboxes på en server

get-mailbox -server MailboxDAGServer | ft name, servername, Database


Hurtig måde at se database / log layout for en server.

Get-MailboxDatabase -Server MailboxDAGServer | fl Name, LogFolderPath, EdbFilePath


Ændring af iis log path, da mobile devices laver en del trafik vokser disse logs pænt og bør flyttes væk fra system drevet.

Import-Module WebAdministration

Set-ItemProperty 'IIS:\Sites\Exchange Back End' -name logfile.directory "L:\IIS\LogFiles\ExchangeBackEnd" -verbose

Set-ItemProperty 'IIS:\Sites\Default Web Site' -name logfile.directory "L:\IIS\LogFiles\DefaultWebSite" -verbose