Et hurtig prowershell som optæller antal bruger med primært SMTP domain navn.

Get-AcceptedDomain | ForEach-Object { write-host $_.DomainName ;  $dom = $_.DomainName.tostring(); $m = "*" + $dom  ; $c =  get-mailbox -resultsize unlimited | where {$_.primarysmtpaddress -like $m } | Measure-Object ; Write-Host "count : " $c.count ;  $_.DomainName + "," + $c.count }