Kort en beskrivelse af hvordan Irfrarecorder som er en gratis CD/DVD brænder software kan unattended installateres.
Irfrarecorder er som VLC pakket med NSIS og derfor virker de samme parametre under installationen og afinstallationen.

installation:
ir0462.exe /L=1033,1030 /S /NCRC /D=%programfiles%\InfraRecorder

afinstallation:
if exist "%Programfiles%\InfraRecorder\uninstall.exe" "%Programfiles%\InfraRecorder\uninstall.exe" /S /NCRC

Efter installationen kan man tweeke lidt i
"%Programfiles%\InfraRecorder\Devices.xml"
"%Programfiles%\InfraRecorder\Settings.xml"

hvis man ikke er tilfreds med den defaulte opsætning.