Lige et par linjer på hvordan jeg har sat phpsysinfo op på et par debian wheezy maskiner.

apt-get install nginx php5-fpm

cd /usr/src/

tar -zxvf v3.2.1.tar.gz

cd phpsysinfo-3.2.1/

mkdir /usr/share/nginx/www/phpsysinfo

cp -r ./* /usr/share/nginx/www/phpsysinfo

vi /etc/nginx/sites-available/phpsysinfo

og tilføj inden for den default "server"

server {

listen 8000;
index index.html index.htm index.php;

root /usr/share/nginx/www/phpsysinfo;

location ~ \.php$ {
try_files $uri =404;
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
}

}

enable sitet med en softlink fra advailble til enabled

ln -s /etc/nginx/sites-available/phpsysinfo /etc/nginx/sites-enabled/phpsysinfo

start / restart nginx servicen

/etc/init.d/nginx start

herefter vil man kunne tilgå http://ipaddresse:8000/ og se phpsysinfo dog med en fejl at phpsysinfo.ini mangler.

cd /usr/share/nginx/www/phpsysinfo

cp phpsysinfo.ini.new phpsysinfo.ini

vi phpsysinfo.ini

jeg har lavet følgende rettelser til min ini file.

PLUGINS="false" er ændret til

PLUGINS="PS,PSStatus"

og i [psstatus] sektionen har jeg lagt navnen ind på de servicen jeg vil se "overvåget"

PROCESSES=" nginx, lxc-start, dnsmasq"

herefter vil phpsysinfo vise forskellige nyttige information om din host.