Lidt Powershell script for at hente (un)install informationer ud af Registry på en windows maskine

I tilfælde af en 32 bit maskine, vil det hele ligge her.

$RegPath="HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"
 foreach ( $key in dir $RegPath ) {(get-itemproperty -path registry::$key).DisplayName}

 På 64 bit maskiner vil det meste ligger herunder, samt lidt I ovenstående også.

$RegPath6432="HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"
 foreach ( $key in dir $RegPath6432) {(get-itemproperty -path registry::$key) | ft DisplayName, Uninstallstring}

hvis man vil "cd" rundt I registry kan det klares via CD HKCU: eller CD HKLM: for at skifte til at browse I registry.