Powershell command til at finde bruger som er oprettet efter en givende dato, i eksemplet 1 maj 2017

 

Get-ADUser -Filter {SamAccountName -like "*"}  -Properties UserPrincipalName,displayname,EmailAddress,division,department,Company,streetAddress,City,postalCode,DistinguishedName,whencreated -SearchBase "OU=Users,DC=prod,DC=name,DC=localnet"  -Server Domaincontroler.name.localnet | ? { $_.whenCreated -ge (get-date "May 1, 2017")}| Select UserPrincipalName,displayname,division,department,Company,streetAddress,City,postalCode | Export-Csv $csvname