Jeg havde en lille opgave den anden aften, flyt en folderRedirection SBS share fra en server til ny server. 

Microsoft har efterhånder en del gode guides på området.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/folder-redirection/deploy-folder-redirection

og

 https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/folder-redirection/enable-optimized-moving

Min udfordring var blot at styre hvem som blev flyttet hvornår, f.eks. ønskede jeg ikke at flytte laptop brugere med det sammen, blot alm. desktop, dertil var der nogle historiske konties som også skulle flyttes der var placeret i en alternativ OU.

Tilformålet lavede jeg et powershell script, der bruge data fra Lansweeper, med hvem var laptop og desktop bruger, hvem var shared pc bruger osv. og så til sidst kaldte jeg nedestående funktion, der blot med initialerne, i dette tilfælde samaccountname, kunne flytt filerne til nyt share og melde brugen i den nye folder rederiect adgruppe, der tildele gpo'en.

function MoveFiles($Usrinits){
#Robocopy /B \\sbs01\d$\Users\FolderRedirections\lwh D:\UserData\FolderRedir\lwh /Copyall /MIR /EFSRAW
## https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/folder-redirection/enable-optimized-moving

# Build paths....
$source = "\\sbs01\d$\Users\FolderRedirections\"+$Usrinits
$dest = "D:\UserData\FolderRedir\"+$Usrinits

#copy only if destination do not exist ( robocopy is runneing /MIR )
if( (Test-Path $source ) -and (!( Test-Path $dest)))
{

$args = "/B " + $source + " " + $dest + " /Copyall /MIR /EFSRAW"
write-host "copying files : " $args
$p = Start-Process "Robocopy.exe" -ArgumentList $args -Wait
$p.ExitCode

#Add user to adgroup for new FolderRedir
Add-ADGroupMember -Identity "GPO_User_FolderReDir" -Members $Usrinits

}