realtek nic driver kan være problematiske på debian, oftes køre driverne fint nok, indtil at der kommer load på, f.eks hvis man begynder se SCP sessioner angive stalled, hvorpå at copy hastigheden falder.

et fix er at installere driverne direkte fra leverandøren som her, dog er det ofte noget som skal gøre igen og igen når kernel opdateres derfor er nedenstående løsning.

http://www.realtek.com

http://djlab.com/2010/10/fixing-rtl8111-8168b-driver-debian-ubuntu/

http://tjworld.net/wiki/Linux/Ubuntu/Kernel/BuildDebianDKMSPackages

En ide jeg fik efter jeg havde læst en artikle hvor nogle gjore det samme via jabra.

installer libjcode-pm-perl + libnet-ssleay-perl

apt-get install libnet-ssleay-perl libjcode-pm-perl

download msnp_status.pl scriptet fra exchane.nagios.org

wget http://exchange.nagios.org/components/com_mtree/attachment.php?link_id=55&cf_id=24

eller her via en browser: http://exchange.nagios.org/directory/Addons/Notifications/Microsoft/Microsoft-MSN-Notifications/details

ret linje 29 + 30 i scriptet til en valid msn konto

$login_id = This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.';
$passwd = '*******';

herefter er det blot at fra commandline at skrive

perl msnp_status.pl test This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

og This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bør få en besked.

Hurtig måde at få msn beskreder i forbindelse med overvågning, scripts kørsel mm


Debian Squeeze er næste i stable, RC1  og man forventer at den bliver officielt stable i løbet af Febuar, derfor kunne jeg ikke lade være med at opgradere en af mine kasser til Squeeze..
Jeg valgte med GateWay en Soekris 5501, hvilket både var et klogt og et dårligt valg.

Selve opgraderinge gik faktisk meget smerte frit, dog var der en enkelt init.d script som ikke kunne konverteres sådan at den understøtter DependencyBasedBoot 

Straks efter installationen fik jeg Exim til at spille med TLS igen, samt mit eget recipient filer.

Efter  færdig installation bootede jeg boksen, men intet skete desværre og efter lidt slogs-kamp med at finde et serial kabel i flytte og bygge rodet, samt at få sat minicom op igen, på en maskine som havde en "serial" port. 
"NY ting til min ønskesedel"  USB til Serial koncerter, Jeg har ikke længere nogle bære bare der fungere, med indbygget serial port...

Fik jeg adgang på soekrisen, for at se at den bootede inde i Grub2, hvor absolut intet skete, herefter var der kun at lave fallback til Grub få tilføjet console=ttyS0,57600,n8  til den den kernel jeg bootede op i, for at se hvad der så skete....
Næste udfordring var åbentbart en lille diskfejl, på CF kortet "Control D" og videre, lidt udfordringer med det krypterings kort som sidder i kassen, videre for at jeg tilsidst fik kassen i luften.

Alle services virkede med det samme uden at jeg skulle ændre i configfilere.

DVS. Status, jeg har lidt arbejde med at få Grub2 til at virke, men ellers køre husets gateways nu debian Squeeze :-)

Opgradering:

apt-get update

apt-get upgrade

apt-get dist-upgrade  

(Hvis dist-upgrade indeholder opdatering af kernen så boot kassen og kør apt-get upgrade igen for at sikre at alt er på plads)

Herefter er det blot

vi /etc/apt/sourcelist

:%s/lenny/squeeze/g

apt-update

apt-get dist-upgrade

Download deb pakker og svar på de "popups" der kommer, ca 3 stk. omkring genstart af services, samt 10 stk. omkring valg af configurations filer.

Denne kasse har Exim, Apache2 installeres som de mest vigtigste pakker.

Sikker at grub2 er ordenligt på plads.

Reboot

Forhåbentlig går alt godt.

På det sidste har jeg været på kig efter hvad jeg skulle bruge fremad rettet for at virtuelisere mine private linux box'e, historien er at forrig gang jeg flyttede skiftede jeg hardware fra rigtig server-hardware dvs. minimum 100 - 200W til intel atom pladformen ca. 40W som på det tidspunkt kun understøttede 2GB ram, nu hvor jeg/vi er flyttet igen tænker jeg på at konsolidere de Intel Atom maskiner jeg har kørrende ned på en atom box, da der sjældent er sammenfald mellem high-load perioder, udfordringen er som skrevet at mine nu ældre atom motherboards kun understøtter 2GB ram, derfor ser jeg udfordringer i at benytter hypervisore som KVM,XEN,Vserver med flere, da jeg ikke har ram i overskud. Under min jagt på hypervisor er jeg løbet ind i LXC som ser udtil at kunne løse min udfordring med meget få ram resourcer og ingen virtuelisering understøttelse fra CPU'en.

LXC vil jeg ikke kalder virtuelisering, men mere process seperering, eller chrooting, da en LXC er en selv stændig instrans med egen ip, mac, bruger database osv. det eneste er at den køre på den kernel som hosten stiller tilrådighed, derfor kan denne ikke modificeres, hvilket også er yderst sjældent at jeg har behov for, men fordelen er at jeg ikke skal bruge RAM på at køre en kernel for VM0 + VM1 + VM2 hvilket er ren overhead, specielt når jeg kun har 2GB at arbejde med.

For at få LXC til at virke rigtig skal vi bruge Debian Squeeze, hvilket jo ikke endnu er gået i stable, men ellers er det meget nem at komme igang med.

Installer de nødvendige binaries.

apt-get install lxc debootstrap bridge-utils

Lav Cgroup og tilføj denne til fstab.

mkdir /cgroup

vi /etc/fstab

cgroup        /cgroup        cgroup        defaults    0    0

mount cgroup

Tilpas netværks indstillingerne, sådan vi kan bridge vores netværks kort.

vi /etc/network/interfaces


auto eth0

iface eth0 inet manual

auto br0
iface br0 inet dhcp
bridge_ports eth0
bridge_fd 0
bridge_maxwait 0
bridge_stp off
/etc/init.d/networking restart
Lav en mappe som LXC placeres i.
mkdir -p /var/lib/lxc/vm0
Start bootstrap scriptet som danne en "virtuelle" instans.
lxc-debian -p /var/lib/lxc/vm0
Efter instancen er dannet skal configurationen ændres lidt, da vi mangler netværks opsætningen i bunden af denne instans config file skal følgende angives.
vi /var/lib/lxc/vm0/config
lxc.utsname = vm0
lxc.network.type = veth
lxc.network.flags = up
lxc.network.link = br0
#lxc.network.ipv4 = 192.168.0.10
# lxc.network.name = eth0
#lxc.network.hwaddr = 01:23:45:67:89:FF

start instansen er nem.
lxc-start -n vm0  
eller 
lxc-start --name vm0
Default ser det udtil at default bliver root password root, så husk at ændre dette !
Skal instancen stoppes inde fra gørres dette via init.
init 0
skal maskinen stoppes fra "hosten" er det lxc-stop
lxc-stop -n vm0

Læs mere her:
http://blog.foaa.de/2010/05/lxc-on-debian-squeeze/
http://lxc.sourceforge.net/
http://wiki.debian.org/LXC
http://nigel.mcnie.name/blog/a-five-minute-guide-to-linux-containers-for-debian

Her er hvordan jeg har opbygget et par Debian baseret Exim4 antispam Gateways.

Først og fremmest skal exim4 heavy pakken installerets

# apt-get install exim4-daemon-heavy

Tilpas det navn du ønsker at serveren skal hedde i forbindelse med mail udveksling i /etc/mailname filen, dvs. hvis serveren logisk på netværket hedder server48.corp.local eller lenny.it-geek.dk, kan dette ændres til smtp.net-help.dk f.eks.

# vi /etc/mailname

smtp.net-help.dk

Herefter skal selve exim4 konfigureres, hvilket sker i /etc/exim4/update-exim4.conf.conf filen

# vi /etc/exim4/update-exim4.conf.conf

Default vil der stå noget al'a:

dc_eximconfig_configtype='local'
dc_other_hostnames='lenny.it-geek'
dc_local_interfaces='127.0.0.1'
dc_readhost=''
dc_relay_domains=''
dc_minimaldns='false'
dc_relay_nets=''
dc_smarthost=''
CFILEMODE='644'
dc_use_split_config='false'
dc_hide_mailname=''
dc_mailname_in_oh='true'
dc_localdelivery='mail_spool'

Det ændre jeg normalt til:

dc_eximconfig_configtype='internet'
dc_other_hostnames='lenny.it-geek.dk'
dc_local_interfaces='127.0.0.1.25;192.168.1.3.25;9x.8x.7x.6x.25'
dc_readhost=''
dc_relay_domains='net-help.dk;it-geek.dk;it-nerd.dk'
dc_minimaldns='false'
dc_relay_nets='192.168.1.0/24'
dc_smarthost=''
CFILEMODE='644'
dc_use_split_config='true'
dc_hide_mailname='true'
dc_mailname_in_oh='true'
dc_localdelivery='mail_home'

Et par enkelte kommentare til denne config files opbygning.

dc_local_interfaces: port angives efter ipadressen via et punktum . (y=port), xxx.xxx.xxx.xxx.yyy, flere ipaddresser deles via semikolon ; ofte vil der her stå den eksterne ip, den interne ip samt localhost og eventuelle ekstra porte som mails routes igennem i forbindelse med anti vira / spam.

dc_relay_domains: er de domains som exim4 skal håndtere emails for, igen semikolon; er seperator mellem domain navne.

dc_use_split_config: jeg køre altid split config, da jeg syndes at det er mere overskueligt.

dc_relay_nets: brugres til at definere hosts eller netværk der har åben relay via denne smtp server.

dc_smarthost: kan bruges til at route ALT email via en bestemt mailgateway, f.eks en ISP mailgateways så som pasmtp.tele.dk, dette kan dog også gøres via andre metoder f.eks hubbed_hosts

For at udfra disse informationer at danne den exim4 configurations file som servicen benytter skal man nu køre update-exim4.conf og herefter bør man egnetlige have en kørrende smtp server, der vil kunne håndtere mailflow mellem sit interne netværk og den store onde SMTP verden.

# update-exim4.conf

# /etc/init.d/exim4 restart

# telnet 127.0.0.1 25
ehlo d
quit

hvis ovenstående går godt, er mta'en kørendeDa alt mail normalt køre i cleartekst og derfor nemt kan sniffes er man begyndt at køre trafikken over TLS som tilbydes på server der svare på EHLO med starttls ,  dette skal denne gateway også understøtte.

# apt-get install ca-certificates openssl

# /usr/share/doc/exim4-base/examples/exim-gencert

[*] Creating a self signed SSL certificate for Exim!
This may be sufficient to establish encrypted connections but for
secure identification you need to buy a real certificate!

Please enter the hostname of your MTA at the Common Name (CN) prompt!


Generating a 1024 bit RSA private key

.................++++++
..........++++++
writing new private key to '/etc/exim4/exim.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Code (2 letters) [US]:dk
State or Province Name (full name) []:Jylland
Locality Name (eg, city) []:Silkeborg
Organization Name (eg, company; recommended) []:net-help.dk
Organizational Unit Name (eg, section) []:smtp.net-help.dk
Server name (eg. ssl.domain.tld; required!!!) []:smtp.net-help.dk
Email Address []:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
[*] Done generating self signed certificates for exim!
Refer to the documentation and example configuration files
over at /usr/share/doc/exim4-base/ for an idea on how to enable TLS
support in your mail transfer agent.

herefter vil man under /etc/exim4/ kunne finde en exim.key og exim.crt

Enable tls ved at editere i /etc/exim4/conf.d/main/03_exim4-config_tlsoptions filen

# vi /etc/exim4/conf.d/main/03_exim4-config_tlsoptions

Sæt nedenstående linje lige over denne linje .ifdef MAIN_TLS_ENABLE

MAIN_TLS_ENABLE=1 

opdatere exim configurationen igen.

# update-exim4.conf

# /etc/init.d/exim4 restart

Test at exim4 nu understøtter TLS.

# telnet 127.0.0.1 25

Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
220 lenny.it-geek ESMTP Exim 4.69 Tue, 28 Dec 2010 17:21:06 +0100
ehlo d
250-lenny.it-geek Hello localhost.localdomain [127.0.0.1]
250-SIZE 52428800
250-PIPELINING
250-STARTTLS
250 HELP
quit
221 lenny.it-geek closing connection
Connection closed by foreign host.Opsætning af RBL's i exim4 er meget nem og en effiktiv måde at sotere spam hosts fra alderede når kommunikationen til serveren startes, åben /etc/exim4/conf.d/acl/00_exim4-config_header filen og tilføj følgende.

# vi /etc/exim4/conf.d/acl/00_exim4-config_header

CHECK_RCPT_IP_DNSBLS = bl.spamcop.net:xbl.spamhaus.org:dnsbl.sorbs.net

CHECK_RCPT_DOMAIN_DNSBLS = dnsbl.njabl.org:blackholes.five-ten-sg.com:cbl.abuseat.org:smtp.dnsbl.sorbs.net:spam.dnsbl.sorbs.net:zombie.dnsbl.sorbs.net

Med fordel kan man også tilføje følgende checks til den samme file samtidig

CHECK_RCPT_REVERSE_DNS = yes
CHECK_RCPT_VERIFY_SENDER = yes
CHECK_DATA_VERIFY_HEADER_SENDER = yes

# update-exim4.conf

# /etc/init.d/exim4 restart


SpamAssassin kan også bygges ind i Exim4, sådan ledes at mails der ikke bliver rejectet af RBL's bliver rated og markeret som spam i en senere process.

Installer de vigtigste komponenter + dependencies

# apt-get install sa-exim spamassassin

Enable spamassassin vi /etc/default/spamassassin

# vi /etc/default/spamassassin

Ændre linjen ENABLED=0 til ENABLED=1

samt i bunden

CRON=0 til CRON=1

Start Spamassassin

/etc/init.d/spamassassin start

nu til opsætning af sa-exim som sker i /etc/exim4/sa-exim.conf filen

# vi /etc/exim4/sa-exim.conf

find linjen SAEximRunCond: 0 ændre denne til #SAEximRunCond: 0, dvs. denne skal udkommenteres for at sa-exim køre.

Der er også andre linjer jeg bestemt mener man skal tweeke på, men da det er nødvendig at forstå hvordan disse virker, syndes jeg at i selv bør læse filen igennem og afslut med at dan en ny config fil til exim.

# update-exim4.conf

# /etc/init.d/exim4 restart

test af SA-Exim køre ved at sende en email til dig selv på serveren, f.eks via telnet og se output i /var/log/exim4/mainlog

# cat /var/log/exim4/mainlog

hvis du ser linjer som disse køre sa-exim:

2010-12-28 21:57:00 1PXgbC-0001X0-0g SA: Debug: SAEximRunCond expand returned: ''
2010-12-28 21:57:00 1PXgbC-0001X0-0g SA: Action: Not running SA because SAEximRunCond expanded to false (Message-Id: 1PXgbC-0001X0-0g).

Generalt kan spamassassin tweekes meget mere end jeg gør her, men der findes mange gode guides for spamassassin, blot husk at holde dine SA regler regler opdateret for at disse skal være effiktive.


Selv om der i dag, kommer meget få vira rundt via mail systemer, sal vil have amavis og clamav installeret på denne gateway.

# apt-get install amavisd-new clamav