Her er lidt om hvordan, jeg har opsat en debian server med asterisk til at benytte et par bluetooth mobiler som bærelinje for softphones.

Bluetooth

http://rc98.net/cellxfer - passkey-agent  ( skyldes at nokia 6310i ikke kan søge efter andet end bluetooth audiodevices, og derfor skal paring startes fra debian boxen)

http://www.voipphreak.ca/2008/page/9/  opsætning af chan_mobile til bluetooth

http://www.voip-info.org/wiki/view/chan_mobile

 http://www.saghul.net/blog/2007/08/29/howto-review-chan_mbile/

 http://www.voipphreak.ca/2008/10/30/installing-and-configuring-chan_mobile-for-bluetooth-presence-support-in-asterisk-16/

 

debian asterisk 1.6 install script

http://www.k1lnx.net/wiki/index.php/Asterisk_1.6_install_on_Debian_Lenny

http://www.k1lnx.net/wiki/index.php/Setting_up_streaming_Music_On_Hold

http://www.the-asterisk-book.com/unstable/faxserver-mit-iaxmodem-und-hylafax.html  asterisk fax server

En god måde at tilføje sine harddiske til /det/fstab er via UUID.

En harddisk's UUID kan nemt findes ved som Root køre kommandoen blkid, men først skal disken partitioneres og formateres.

fdisk -l

fdisk /dev/sdb

Brug m til at se hjælp, men ellers n opretter en nu partition og w gemmer partitions informationerne

Derefter skal disken formateres og herved opstår sdb1 og dennes UUID.

Der findes lidt forskellige kommandoer til dette formål.
mkfs           mkfs.cramfs    mkfs.ext3      mkfs.ext4dev   mkfs.msdos     mkfs.reiserfs  mkfs.xfs       
mkfs.bfs       mkfs.ext2      mkfs.ext4      mkfs.minix     mkfs.ntfs      mkfs.vfat

mkfs.ext3 /dev/sdb1

Nu kan UUID findes ved at køre.

blkid
/dev/sdb1: UUID="e6b1a4b3-8294-44bf-a030-33887bdfe6b1" TYPE="ext4"
/dev/sda: TYPE="promise_fasttrack_raid_member"
/dev/mapper/pdc_edfbhjgj1: UUID="3d515f29-d232-443b-8abe-c876c0b60c10" TYPE="ext4"
/dev/mapper/pdc_edfbhjgj5: UUID="7b107b57-e449-4c39-8d5a-bb07bb55bcef" TYPE="swap"

Som man kan se har jeg 2 diske i denne maskine.

/dev/sda er en WD Raption 10000 RPM sata harddisk, hvilket angiver sig selv lidt anderledes i linux systemet, via /dev/mapper/pdc_xxxxxxx
/dev/sdb1 er en standard 250GB harddisk hvor jeg har udviklingsdata liggende.

Fstab på denne maskine ser sådan ud

cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=3d515f29-d232-443b-8abe-c876c0b60c10 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=7b107b57-e449-4c39-8d5a-bb07bb55bcef none            swap    sw              0       0
/dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0       0
#Ekstra disk

UUID=e6b1a4b3-8294-44bf-a030-33887bdfe6b1 /data           ext4    defaults        0       2


Når man tester mail konfigruationer er Telnet altid en god vej, men når man skal lege med email headers er mutt guld værd.

på debian installeres mutt ved:
apt-get install mutt

herefter skal man oprette en .muttrc file hvor man kan definere forskellige ting for mutt klienten.

vi .muttrc

# Customized headers
unmy_hdr *                      # remove all extra headers first.

my_hdr From: Nyhedemail fra Net-help.dk <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
my_hdr Sender: "Gud" <
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
my_hdr Reply-To: ""et har jeg aldrig sagt" <dev-Null
@net-help.dk>

Denne konfig vil gøre at Mutt email bliver afsendt fra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. på vejne af This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og alle reply's på disse email vil blive sendt til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
mutt kan også konfigureres til mange andre fine ting.

Her er et par linjer til en smb.conf hvis man har behov for at share en mappe uden at der skal være login.
Det kan være praktisk steder hvor lidt større filer skal udveksel mellem forskellige afdelinger som f.eks ikke har adgang til de samme drev.

Denne eksempel er hentet fra et deployment share i et test miljø, hvor folk kan lave unattended installationer fra, hvilket er grunden til  at folk har write access. 

#======================= Global Settings =======================

[global]

####### Authentication #######


       security = user
        map to guest = bad user
        guest account = nobody

 
[Deploy]
   comment = whatever you want to call it
   path = /DeploymentShare
   public = yes
   writable = yes
   printable = no
   create mask = 0777
   directory mask = 0777
   force create mode = 0777
   force directory mode = 0777
   force user = nobody
   force group = nogroup

Man skal tweeke lidt med tftp-hpa hvis man vil have den til at understøtte PxeBoot af Microsoft WinPe som idag er baggrund for installation af alle versioner at M$ Windows klient os og Server os fra en linux box, i mit tilfælde er det en debian box.

Først installer Tftpd-hpa:
 apt-get install tftpd-hpa

Derefter inetd også installeres, hvis man vælger at skriver apt-get install netkit-inetd, får man besked om at der er 2 pakker som dækker over denne virtuelle pakke, nemlig   openbsd-inetd og  inetutils-inetd

Jeg installer derefter normalt openbsd-inetd pakken.
 apt-get install openbsd-inetd

Da windows verdenen bruger \ når linux verden brugere / skal vi have bragt disse 2 ting sammen via en remap file til tftp-hpa, hvilket gøres nemt samtidig med at tftp-hpa daemonen sættes op i  etc/default/tftpd-hpa config filen.
 vi /etc/default/tftpd-hpa
efter jeg har redigeret i filen ser min fil sådan du.
#Defaults for tftpd-hpa
RUN_DAEMON="yes"
OPTIONS="-l -m /var/lib/tftpboot/tftpdremap  -s /var/lib/tftpboot -vvv"

-m /var/lib/tftpboot/trftpremap  angiver remap filen, hvor \ bliver til /
-vvv   sikre at der komme godt med loggin på til syslog sådan at der kan fejlsøges.

Efter dette skal /var/lib/tftpboot/tftpdremap filen dannes
 vi /var/lib/tftpboot/tftpdremap
indsæt følgende tekst.
rg \\ / # Converts backslashes to slashes

Nu mangler der faktisk kun få ting.

Tftp-hpa skal startes.
 /etc/init.d/tftpd-hpa start

Hvis tftpd-hpa køre så bør man se følgende når men køre netstat:
 netstat -uap |grep tftp
udp        0      0 *:tftp                  *:*                                 29961/in.tftpd

Der skal ligges filer ind under /var/lib/tftpboot 
Dhcp serveren skal have informationer omkring PXE opsætningen.
Begge ting som er velbeskrevet på www.howtoforge.com

http://www.howtoforge.com/setting-up-a-pxe-install-server-for-multiple-linux-distributions-on-debian-lenny
http://www.howtoforge.com/install-multiple-linux-distributions-via-pxe-the-easy-way
http://www.howtoforge.com/setting-up-a-pxe-install-server-on-ubuntu-9.10

WinPe delen komme lidt sendere under Windows på denne side, men basalt set gælder det om at lave en korrkt BCD file med BCDedit.exe og placeret filerne i de korrekt mapper.