Lidt information omkring Exchange 2010 Sp1 /recoverserver, som jeg desværre har måtte benytte mig af.

Sikre at server objectet er medlem af de rigtige exchange 2010 grupper, dvs.

Exchange Trusted Subsystem
Exchange Servers
Exchange Install Domain Servers

Ellers fejler recovery med sikkerhed.

Hvis databaser har lagt på et alternativ drev, skal dette drev bogstav være til rådighed igen, ligeledes skal serverens ipaddresse være identisk med den som den server man recover havde på problem tidspunktet.

Skulle /recoverserver fejle, skal der fjernes et par lokale registry keys før et nyt recovery forsøg kan laves under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange  se nedenstående technet artikel.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123496(EXCHG.80).aspx

syntax for at redde en server.

setup.com /m:recoverserver /installwindowscomponents 

/installwindowscomponents   gør at windows 2008 r2 sp1 selv installer de nødvendig prereqs.