Lidt Powershell til at ryde op i mapper som ikke har haft file ændringer i x antal dage.
med mulighed hvor at definere antallet af dage via Registry value

 

#Days where nochanges have been in the folder.
$Days = (get-date).AddDays(-7)

# Time is used for Script test
$Time = (get-date).AddMinutes(-10)

$key = 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\nethelp\Outlook'
$key = 'HKLM:\SOFTWARE\nethelp\Outlook'
$key = 'HKCU:\SOFTWARE\nethelp\Outlook'
if(test-path $key)
{
  $DaysTemp = (Get-ItemProperty -Path $key -Name DirAge).DirAge

  if ($DaysTemp)
  {
    $Days = (get-date).AddDays($DaysTemp)
     Write-host "Using Registry Value Calculated time"
    Write-Host "Compair date : " $Days
  }
  else
  {
    Write-host "Using deault Calculated time"
    Write-Host "Compair date : " $Days
  }
}#Get-ChildItem C:\outlook | where-object {$_.lastwritetime -le $Days} 

$CleanupFolders = Get-ChildItem C:\outlook

foreach($Userdir in $CleanupFolders)
{
  Write-Host "Looking for changed Files in " $Userdir.FullName

  #$obj = Get-ChildItem $Userdir.FullName -Recurse | where-object {$_.lastwritetime -ge $Time} 
  $obj = Get-ChildItem $Userdir.FullName -Recurse | where-object {$_.lastwritetime -ge $days} 


  if ($obj)
  {
  Write-Host " Any File changed since " $time
  $obj
  }
  else
  {
  $obj
  Write-Host "Dir has not been used within defined time periode" $Days 
  Write-Host "Removing Dir : " $Userdir.FullName
 # Remove-Item $Userdir.FullName -Recurse -Force

  }

}