Jeg har skulle skrive til windows evenloggen for at data kunne samles op af eventforward, her er hvordan man får oprettet en ny event source på den pæne måde og derefter skriver til denne. $EventlogSourceName = “MyJob”

if ([System.Diagnostics.EventLog]::SourceExists($EventlogSourceName) -eq $false) {

    New-EventLog –LogName Application –Source $EventlogSourceName

 }

   Write-EventLog –LogName Application –Source $EventlogSourceName –EntryType Information –EventID 1 –Message “My Event Message ”